Home

Met spijt in ons hart moeten wij meedelen dat de 45e Ter Walle feesten niet kunnen doorgaan vanwege de COVID19 maatregelen. Noteer alvast de datum voor 2021 in jullie agenda :

2 tem 5 juli 2021.

Zoals eerder medegedeeld werd onze tentoonstelling naar aanleiding van ons 45-jarig bestaan ook verplaatst naar volgend jaar van

29 mei tem 6 juni 2021.

Hou het veilig #samentegencorona

Vzw Wijkwerking Ter Walle